Vi hoppas att du kommer att ha nytta och nöje av utbildningarna. Hjälp oss att utveckla innehållet genom att svara på enkäten som finns sist i varje del. Du kan också lämna synpunkter genom att skicka e-post till adressen pblkompetens@boverket.se.

Om du skapar ett konto kan du se vilka delar som du har genomfört och fortsätta titta där du slutade senast. Skapa ett konto eller logga in.

Course image

Introduktionskurs om plan- och bygglagen (PBL)

  • 200 min
  • 6 moduler

Den här introduktionen om plan- och bygglagen (PBL) vänder sig till dig som är förtroendevald i en kommun och har uppdrag att hantera frågor inom PBL. Det inledande avsnittet är en översiktlig genomgång av PBL och därefter följer fyra avsnitt: översiktsplan, detaljplan, lov- och byggprocess samt byggnadsnämndens tillsyn. Utbildningen finns både som webbutbildning och som tillgänglighetsanpassad pdf och tar cirka 100 minuter.

Visa moduler
English