Välkommen till PBL Kompetens

Vi hoppas att du kommer att ha nytta och nöje av utbildningarna. Hjälp oss att utveckla innehållet genom att svara på enkäten som finns sist i varje del. Du kan också lämna synpunkter genom att skicka e-post till adressen pblkompetens@boverket.se.

Om du skapar ett konto kan du se vilka delar som du har genomfört och fortsätta titta där du slutade senast. Skapa ett konto eller logga in.

För att genomföra kurserna på iPad eller Android-surfplattor behöver man först installera appen Articulate Mobile Player. Den finns att ladda ner gratis via dessa länkar.

Introduktionskurs om plan- och bygglagen (PBL)

Introduktionskurs om plan- och bygglagen (PBL)

Välkomna till den här introduktionen om plan- och bygglagen (PBL). Den riktar sig till er som är förtroendevalda i en kommun och har uppdrag att hantera frågor inom PBL. Det inledande avsnittet är en översiktlig genomgång av PBL och därefter följer fyra avsnitt - Översiktsplan, Detaljplan, Lov- och byggprocess samt Byggnadsnämndens tillsyn.

English