Välkommen till PBL Kompetens

Vi hoppas att du kommer att ha nytta och nöje av utbildningarna. Hjälp oss att utveckla innehållet genom att svara på enkäten som finns sist i varje del. Du kan också lämna synpunkter genom att skicka e-post till adressen pblkompetens@boverket.se.

Om du skapar ett konto kan du se vilka delar som du har genomfört och fortsätta titta där du slutade senast. Skapa ett konto eller logga in.

För att genomföra kurserna på iPad eller Android-surfplattor behöver man först installera appen Articulate Mobile Player. Den finns att ladda ner gratis via dessa länkar.

Brandskydd i PBL

Brandskydd i PBL

I den här utbildningen kommer du att få lära dig grundläggande kunskaper om PBL och brandskydd. Utbildningen består av åtta avsnitt där varje avsnitt tar cirka 5-15 minuter. Du kan gå alla avsnitt eller välja några du är särskilt intresserad av.

Introduktionskurs om plan- och bygglagen (PBL)

Introduktionskurs om plan- och bygglagen (PBL)

Välkomna till den här introduktionen om plan- och bygglagen (PBL). Den riktar sig till er som är förtroendevalda i en kommun och har uppdrag att hantera frågor inom PBL. Det inledande avsnittet är en översiktlig genomgång av PBL och därefter följer fyra avsnitt - Översiktsplan, Detaljplan, Lov- och byggprocess samt Byggnadsnämndens tillsyn.

Buller i PBL

Buller i PBL

Sju utbildningar om buller i planering och byggande som du kan välja bland beroende på vad du arbetar med eller är intresserad av. Kursen finns både som e-learning och som tillgänglighetsanpassad pdf.

Klimatanpassning i planeringen

Klimatanpassning i planeringen

Utbildningen ger dig svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur PBL reglerar. Du får ta del av hur åtgärder för klimatanpassning i fysisk planering kan ge goda synergieffekter samt åtgärder för att klimatanpassa den byggda miljön. Du får se exempel på hur olika kommuner arbetar med klimatanpassning i översiktplaneringen och på hur du kan reglera åtgärder för klimatanpassning i detaljplan. Utbildningen tar ca 45 min.

Att arbeta med PBL

Att arbeta med PBL

Här får du en översikt över plan- och bygglagen och dess tillämpning. Den riktar sig till dig som arbetar med plan- och bygglagen och som vill få en bättre förståelse för hela PBL-systemet och dess övergripande funktion för samhällsplanering och byggande. Den består i dag av tre avsnitt: lagens innehåll och kopplingen till andra lagar, processer som finns runt PBL (planering, genomförande och förvaltning) samt roller och ansvar.

Buller – en översikt

Buller – en översikt

Översikten ger grundläggande kunskap om ljud och buller samt effekterna på vår hälsa och vårt välbefinnande.

EKS – Boverkets konstruktionsregler

EKS – Boverkets konstruktionsregler

Efter den här introduktionen kommer du att känna till vad EKS och eurokoder är, varför de finns och hur de är uppbyggda.

Huvudmannaskap och planbestämmelser

Huvudmannaskap och planbestämmelser

– fastighetsrättsliga frågor vid genomförande av detaljplan

Planera för handel

Planera för handel

Här får du kunskap om hur kommunerna med stöd av plan- och bygglagen kan planera för en långsiktigt hållbar handel. Plan- och bygglagens allmänna intressen bildar utgångspunkt för ett antal vägledande budskap som illustreras i olika planeringssituationer. Varje avsnitt avslutas med ett scenario som du kan diskutera tillsammans med dina kolleger.

Utformningskrav och tekniska egenskapskrav

Utformningskrav och tekniska egenskapskrav

– lämplighet för sitt ändamål och tillgänglighet

Ändring och ombyggnad

Ändring och ombyggnad

Här får du svar på vad ändring och ombyggnad är, vilka krav som kan ställas, vilka delar som berörs av kraven och hur du kan resonera för att fastställa kravnivåerna.

English