Vi hoppas att du kommer att ha nytta och nöje av utbildningarna. Hjälp oss att utveckla innehållet genom att svara på enkäten som finns sist i varje del. Du kan också lämna synpunkter genom att skicka e-post till adressen pblkompetens@boverket.se.

Om du skapar ett konto kan du se vilka delar som du har genomfört och fortsätta titta där du slutade senast. Skapa ett konto eller logga in.

Course image

PBL Play

 • 41 min
 • 3 filmer

PBL play är en yta för korta utbildningsfilmer som Boverkets PBL kompetenssatsning tar fram. Här kan du se situationsanpassade och ämnesspecifika filmer som utgår från plan- och bygglagen. Se till exempel filmen med juristen Karl Evald om betydelsen av definitionen av en- och tvåbostadshus.

Visa filmer
Course image

Brandskydd i PBL

 • 120 min
 • 2 moduler

I den här utbildningen kommer du att få lära dig grundläggande kunskaper om PBL och brandskydd. Utbildningen består av åtta avsnitt där varje avsnitt tar cirka 5-15 minuter. Du kan gå alla avsnitt eller välja några du är särskilt intresserad av.

Visa moduler
Course image

Introduktionskurs om plan- och bygglagen (PBL)

 • 200 min
 • 6 moduler

Välkomna till den här introduktionen om plan- och bygglagen (PBL). Den riktar sig till er som är förtroendevalda i en kommun och har uppdrag att hantera frågor inom PBL. Det inledande avsnittet är en översiktlig genomgång av PBL och därefter följer fyra avsnitt - Översiktsplan, Detaljplan, Lov- och byggprocess samt Byggnadsnämndens tillsyn.

Visa moduler
Course image

Buller i PBL

 • 320 min
 • 2 moduler

Sju utbildningar om buller i planering och byggande som du kan välja bland beroende på vad du arbetar med eller är intresserad av. Kursen finns både som e-learning och som tillgänglighetsanpassad pdf.

Visa moduler
Course image

Klimatanpassning i planeringen

 • 90 min
 • 2 moduler

Utbildningen ger dig svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur PBL reglerar. Du får ta del av hur åtgärder för klimatanpassning i fysisk planering kan ge goda synergieffekter samt åtgärder för att klimatanpassa den byggda miljön. Du får se exempel på hur olika kommuner arbetar med klimatanpassning i översiktplaneringen och på hur du kan reglera åtgärder för klimatanpassning i detaljplan. Utbildningen tar ca 45 min.

Visa moduler
Course image

Att arbeta med PBL

 • 180 min
 • 2 moduler

Här får du en översikt över plan- och bygglagen och dess tillämpning. Den riktar sig till dig som arbetar med plan- och bygglagen och som vill få en bättre förståelse för hela PBL-systemet och dess övergripande funktion för samhällsplanering och byggande. Den består i dag av tre avsnitt: lagens innehåll och kopplingen till andra lagar, processer som finns runt PBL (planering, genomförande och förvaltning) samt roller och ansvar.

Visa moduler
Course image

Buller – en översikt

 • 25 min
 • 1 modul

Översikten ger grundläggande kunskap om ljud och buller samt effekterna på vår hälsa och vårt välbefinnande.

STARTA
Course image

EKS – Boverkets konstruktionsregler

 • 85 min
 • 2 moduler

Efter den här introduktionen kommer du att känna till vad EKS och eurokoder är, varför de finns och hur de är uppbyggda.

Visa moduler
Course image

Huvudmannaskap och planbestämmelser

 • 40 min
 • 2 moduler

– fastighetsrättsliga frågor vid genomförande av detaljplan

Visa moduler
Course image

Planera för handel

 • 60 min
 • 2 moduler

Här får du kunskap om hur kommunerna med stöd av plan- och bygglagen kan planera för en långsiktigt hållbar handel. Plan- och bygglagens allmänna intressen bildar utgångspunkt för ett antal vägledande budskap som illustreras i olika planeringssituationer. Varje avsnitt avslutas med ett scenario som du kan diskutera tillsammans med dina kolleger.

Visa moduler
Course image

Utformningskrav och tekniska egenskapskrav

 • 30 min
 • 2 moduler

– lämplighet för sitt ändamål och tillgänglighet

Visa moduler
Course image

Ändring och ombyggnad

 • 80 min
 • 2 moduler

Här får du svar på vad ändring och ombyggnad är, vilka krav som kan ställas, vilka delar som berörs av kraven och hur du kan resonera för att fastställa kravnivåerna.

Visa moduler
English