Vi hoppas att du kommer att ha nytta och nöje av utbildningarna. Hjälp oss att utveckla innehållet genom att svara på enkäten som finns sist i varje del. Du kan också lämna synpunkter genom att skicka e-post till adressen pblkompetens@boverket.se.

Om du skapar ett konto kan du se vilka delar som du har genomfört och fortsätta titta där du slutade senast. Skapa ett konto eller logga in.

Course image

Brandskydd i PBL

  • 120 min
  • 2 moduler

Den här utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om PBL och brandskydd. Utbildningen finns både som webbutbildning och som tillgänglighetsanpassad pdf och tar cirka 60 minuter. Utbildningen består av åtta avsnitt och du kan välja att bara gå de du är intresserade av:

Visa moduler
English