Vi hoppas att du kommer att ha nytta och nöje av utbildningarna. Hjälp oss att utveckla innehållet genom att svara på enkäten som finns sist i varje del. Du kan också lämna synpunkter genom att skicka e-post till adressen pblkompetens@boverket.se.

Om du skapar ett konto kan du se vilka delar som du har genomfört och fortsätta titta där du slutade senast. Skapa ett konto eller logga in.

Course image

Klimatanpassning i planeringen

  • 90 min
  • 2 moduler

Den här utbildningen ger dig svar på vad klimatanpassad planering innebär och hur regleringar med hjälp av plan- och bygglagen går att använda. Du får ta del av hur åtgärder för klimatanpassning i fysisk planering kan ge goda synergieffekter samt åtgärder för att klimatanpassa den byggda miljön. Du får se exempel på hur olika kommuner arbetar med klimatanpassning i översiktplaneringen och på hur du kan reglera åtgärder för klimatanpassning i detaljplan. Utbildningen finns både som webbutbildning och som tillgänglighetsanpassad pdf och tar cirka 45 minuter.

Visa moduler
English