Vi hoppas att du kommer att ha nytta och nöje av utbildningarna. Hjälp oss att utveckla innehållet genom att svara på enkäten som finns sist i varje del. Du kan också lämna synpunkter genom att skicka e-post till adressen pblkompetens@boverket.se.

Om du skapar ett konto kan du se vilka delar som du har genomfört och fortsätta titta där du slutade senast. Skapa ett konto eller logga in.

Course image

Buller i PBL

  • 349 min
  • 9 moduler

Buller i PBL är en serie utbildningar som handlar om hur buller hanteras i olika delar av PBL-processen, från översiktsplanering till tillsyn i förvaltningsskedet. Du väljer den eller de utbildningar och avsnitt som är relevanta för dig beroende på vilka frågor och skeden i PBL du är intresserad av. Utbildningarna finns både som webbutbildning och som tillgänglighetsanpassad pdf.

Visa moduler
English