Vi hoppas att du kommer att ha nytta och nöje av utbildningarna. Hjälp oss att utveckla innehållet genom att svara på enkäten som finns sist i varje del. Du kan också lämna synpunkter genom att skicka e-post till adressen pblkompetens@boverket.se.

Om du skapar ett konto kan du se vilka delar som du har genomfört och fortsätta titta där du slutade senast. Skapa ett konto eller logga in.

Course image

Buller i PBL

  • 350 min
  • 2 moduler

Den här utbildningen handlar om hur buller hanteras i olika delar av PBL-processen, från översiktsplan till tillsyn. Den vänder sig till alla som arbetar med PBL och du kan välja att gå avsnitten som är relevanta för dig. Utbildningen finns både som webbutbildning och som tillgänglighetsanpassad pdf och tar cirka 175 minuter.

Visa moduler
English