Vi hoppas att du kommer att ha nytta och nöje av utbildningarna. Hjälp oss att utveckla innehållet genom att svara på enkäten som finns sist i varje del. Du kan också lämna synpunkter genom att skicka e-post till adressen pblkompetens@boverket.se.

Om du skapar ett konto kan du se vilka delar som du har genomfört och fortsätta titta där du slutade senast. Skapa ett konto eller logga in.

Course image

Utformningskrav och tekniska egenskapskrav

  • 30 min
  • 2 moduler

Den här utbildningen ger dig en introduktion till vilka regler som finns om lämplighet för sitt ändamål och om tillgänglighet som är utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav. Utbildningen tar även upp när i bygglovsprocessen som de olika kraven för utformning och tekniska egenskaper behandlas, vid bygglov, tekniskt samråd eller startbesked. Du får också en samlad bild av reglerna i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler. Utbildningen finns både som webbutbildning och som tillgänglighetsanpassad pdf och tar cirka 15 minuter.

Visa moduler
English