Vi hoppas att du kommer att ha nytta och nöje av utbildningarna. Hjälp oss att utveckla innehållet genom att svara på enkäten som finns sist i varje del. Du kan också lämna synpunkter genom att skicka e-post till adressen pblkompetens@boverket.se.

Om du skapar ett konto kan du se vilka delar som du har genomfört och fortsätta titta där du slutade senast. Skapa ett konto eller logga in.

Course image

Huvudmannaskap och planbestämmelser

  • 40 min
  • 2 moduler

Den här utbildningen handlar om fastighetsrättsliga frågor vid genomförande av detaljplan. Du får lära dig hur det fastighetsrättsliga genomförandet påverkas av valet av huvudmannaskap och planbestämmelser. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med planläggning eller till dig som vill förstå hur en detaljplan kan komma att förverkligas i praktiken. Utbildningen finns både som webbutbildning och som tillgänglighetsanpassad pdf och tar cirka 20 minuter.

Visa moduler
English