Vi hoppas att du kommer att ha nytta och nöje av utbildningarna. Hjälp oss att utveckla innehållet genom att svara på enkäten som finns sist i varje del. Du kan också lämna synpunkter genom att skicka e-post till adressen pblkompetens@boverket.se.

Om du skapar ett konto kan du se vilka delar som du har genomfört och fortsätta titta där du slutade senast. Skapa ett konto eller logga in.

Course image

EKS – Boverkets konstruktionsregler

  • 50 min
  • 2 moduler

Utbildningen ger en introduktion till EKS - Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder). Den visar hur de är uppbyggda och hur de ska tillämpas i Sverige. Utbildningen tar cirka 25 minuter att genomföra.

Visa moduler
English