Vi hoppas att du kommer att ha nytta och nöje av utbildningarna. Hjälp oss att utveckla innehållet genom att svara på enkäten som finns sist i varje del. Du kan också lämna synpunkter genom att skicka e-post till adressen pblkompetens@boverket.se.

Om du skapar ett konto kan du se vilka delar som du har genomfört och fortsätta titta där du slutade senast. Skapa ett konto eller logga in.

Course image

Att arbeta med PBL

  • 212 min
  • 6 moduler

Här får du en översikt över plan- och bygglagen och dess tillämpning. Den riktar sig till dig som arbetar med plan- och bygglagen och som vill få en bättre förståelse för hela PBL-systemet och dess övergripande funktion för samhällsplanering och byggande. Den består i dag av fem avsnitt: introduktion, lagen PBL, systemet, roller och ansvar samt intressen, avvägningar och krav. Utbildningen finns både som webbutbildning och som tillgänglighetsanpassad pdf och tar cirka 140 minuter.

Visa moduler
English